Welkom bij Vlierhoven! Wij zijn nog in oprichting, maar een ding is zeker: Bij Vlierhoven ontstaat een leef- en werkgemeenschap die ruimte geeft aan mens-zijn en ontwikkeling. Wij zijn een groep bevlogen mensen die willen groeien als gemeenschap, die het samenleven echt willen leven en meer dan dat. Ondernemers, uitvinders, genezers, boeren kunnen elkaar versterken. Wij willen ruimte creëren voor bewustzijn, waardeherstel en menselijke economie. Vlierhoven wordt een inspirerende plek in open verbinding met andere mensen en gemeenschappen.

Hier ontstaat ruimte voor verbinding…

Vlierhoven creëert ruimte voor mensen die in verbinding en vrijheid bij willen dragen aan een duurzame menselijke samenleving. Dit begint met bewustwording. En het is een mooie grillige weg waarop we elkaar kunnen vinden. Zeker op de thema’s aan de basis van onze levensvreugde: Vrede en vrije culturele ontwikkeling, commitment en zelfstandigheid, zorg voor elkaar en voor de natuur, gezondheid en spirituele aarding. Lees verder en doe mee!