Welkom bij Vlierhoven!

Hier ontstaat ruimte voor verbinding


Vlierhoven is meer dan een leef- en werkgemeenschap in oprichting. Een groep mensen die samen willen groeien als gemeenschap. En hiermee ruimte creëren voor bewustzijn, waardeherstel en natuurbehoud. Vlierhoven wordt een inspirerende plek in open verbinding met andere mensen en gemeenschappen. Vrede en vrije ontwikkeling zijn kernwaarden, net als zorg voor elkaar en voor de natuur. 

Autonoom en in verbinding

Vlierhoven creëert ruimte voor mensen die in verbinding en vrijheid vorm willen geven aan een duurzame samenleving. Het begint bij bewustwording, en het is een grillige weg waarop we elkaar kunnen vinden.