Meedoen

Vlierhoven is een groeiende groep van mensen die kiezen voor een hechte en synergetische manier van samenleven en delen. Het uitbreiden van deze groep vereist een zorgvuldig proces van elkaar leren kennen en met elkaar onderzoeken of de verwachtingen en mogelijkheden bij de groep en bij de geïnteresseerde(n) op elkaar aansluiten. Hiervoor nemen wij tijd en ruimte en volgen onderstaande fases:

  • Kennismaking
  • Vriendschap
  • Lidmaatschap

Kennismaking

Elkaar en het initiatief leren kennen 

Vlierhoven houdt regelmatig open bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn geïnteresseerden welkom om kennis te maken met de vereniging en de ontwikkelingen van Vlierhoven te volgen.

Geïnteresseerden kunnen twee open bijeenkomsten bijwonen als eerste vrijblijvende contact. Daarna kan een geïnteresseerde in contact blijven door Vriend van Vlierhoven te worden.

Interesse?

Maandelijks is er een kennismakingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. Als je hieraan wilt deelnemen stuur dan een mail naar post@vlierhoven.nl met een korte motivatie waarom je wilt kennis maken met ons. Wij nemen dan contact met je op.

Vriendschap

Betrokken blijven, ondersteunen, elkaar beter leren kennen

Als jij na de tweede open bijeenkomst echt aansluiting zoekt en betrokken wilt blijven bij Vlierhoven kun je ‘Vriend’ van Vlierhoven worden. ‘Vrienden van Vlierhoven’ is een informele groep mensen die zich betrokken voelt en graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van Vlierhoven zonder persé bij Vlierhoven te komen wonen en/of werken. ‘Vrienden van Vlierhoven’ zijn welkom bij de open bijeenkomsten en blijven zo op de hoogte van ontwikkelingen. 

Hoe word ik ‘Vriend van Vlierhoven’? 

Ben je al een paar keer wezen kennismaken dan horen we graag of je vriend wilt worden van Vlierhoven. Jij ontvangt dan de kopieën van de statuten en een korte vragenlijst. Na het beantwoorden van die vragen volgt een gesprek met een lid. Hierbij wordt ook de waarschijnlijkheid van wel/niet kunnen komen wonen en/of werken besproken indien dat je wens is. Na dit gesprek kun jij aangeven ‘Vriend van Vlierhoven’ te willen worden. Op de eerstvolgende ledenvergadering bespreken de leden je aanvraag en besluiten middels consent over toelating. 

Als ‘Vriend van Vlierhoven’ betaal je een jaarlijkse bijdrage van € 50,00. Ook kun je de oprichting van de woon-werkgemeenschap ondersteunen door bijvoorbeeld meedenken en tips, je netwerk delen en natuurlijk met je gezellige aanwezigheid bij bijeenkomsten. 

By the way, ‘Vrienden van Vlierhoven’ kunnen ook zelf een nieuwe woon- en/of werkgemeenschap starten. Vlierhoven kan daarbij een ondersteunende rol vervullen.

Lidmaatschap

Mede-eigenaarschap van het initiatief, deelname aan kringen, hogere financiële bijdrage om samen de kosten te dekken van de uitgaven voor de vereniging.

De procedure voor lidmaatschap start op uitnodiging van Vlierhoven. Jij krijgt dan inzicht in alle relevante documenten over Vlierhoven. Op basis van persoonlijke gesprekken, een uitgebreide vragenlijst, bespreking daarvan e.d. kun jij en de leden een inschatting maken of jij voldoende kunt meedraaien binnen onze gemeenschap en of de wederzijdse verwachting (financieel, beschikbare leefruimte, betrokkenheid bij kringen en activiteiten van Vlierhoven) kloppen. Over toetreden van de kandidaat tot Vlierhoven besluiten de leden met consent.