Wij zoeken

Medestaanders

Vlierhoven bestaat momenteel uit 7 getalenteerde en gedreven volwassenen en een handvol kinderen. We willen uitgroeien tot minimaal 24 volwassenen. En we hebben behoefte aan daadkracht en steun bij het realiseren van onze plannen. 

Wij zoeken mensen die zich met ons initiatief willen verbinden en die: 

 • bewust samen willen leven in het Oosten van Nederland en zich nu willen inzetten voor dit initiatief;
 • vanuit hun hart en eigen talent willen meebouwen aan een nieuwe wereld waarin winstbejag plaats maakt voor de natuurlijke groeikracht, co-creatie en waardebehoud; 
 • (mentaal) goed voor zichzelf kunnen zorgen;
 • sociaal vaardig zijn en beslissingen kunnen nemen in het belang van de groep;
 • financieel kunnen inleggen (bijv. uit overwaarde op huidige woning);
 • aandacht hebben voor een gezonde leefstijl en voeding;
 • persoonlijk en financieel op eigen benen staan;
 • willen zorgen voor het welzijn van de gemeenschap en de leden, jong en oud; 
 • zich willen inzetten voor het onderhoud van de gebouwen en/of de tuin; 
 • open staan voor vrije spirituele verbinding;
 • dienstbaar willen zijn aan de mensen en de wereld om ons heen.

Vlierhoven is een woon- maar ook een werkgemeenschap in ontwikkeling. In deze initiatieffase zoeken we mensen met talent en ervaring, die het voortouw willen nemen voor tuinbouw en permacultuur, voedselverwerking, zorgverlening (kinderen, ouderen), spiritueel groepswerk, lichaamswerk, meditatie. Op deze gebieden kunnen bedrijven of andere organisaties ontstaan binnen Vlierhoven. Als jij daarin wilt participeren kun je woonruimte bij ons zoeken of kun je aansluiten voor de activiteit terwijl je elders blijft wonen. 

Ook zoeken wij mensen die initiatief kunnen nemen in andere deelprocessen van de oprichting van onze woon-werkgemeenschap, bijvoorbeeld die goed zijn in netwerken en contacten leggen, bouwen en onderhoud, macrobiotisch koken e.d. 

Mede-financiers

Vlierhoven beoogt een zoveel mogelijk zelfvoorzienende gemeenschap op te richten met minimale afhankelijkheid van externe financiering. Maar om wonen en werken bij Vlierhoven ook voor minder draagkrachtigen mogelijk te maken en ook voor de opstart (wanneer we willen investeren maar nog niet voltallig zijn) zoeken wij financiers die dit project middels een lening mogelijk willen maken. 

Investeren in Vlierhoven betekent direct waardebehoud voor dit geld en zodra er mensen op de aangekochte locatie gaan wonen en werken kan Vlierhoven de lening(en) aflossen. Met deze lening willen wij een goed en veilig alternatief bieden voor edelmetalen, crypto en de aandelenmarkt. Leningen aan Vlierhoven zijn mogelijk vanaf €1.000,00, rente en aflossing in overleg. 
Bij interesse stuur een mail aan post@vlierhoven.nl of bel Peter: 024-360 3334.

Ruimte

Vlierhoven wordt een inspirerende plek in open verbinding met andere mensen en gemeenschappen. Wij zoeken hiervoor een locatie in het Oosten van Nederland. Met bestaande gebouwen of mogelijkheden voor bijzondere nieuwbouw: geschikt voor groepswonen, individuele woonunits en gemeenschappelijke en bedrijfsruimtes. Een boerderij met uitbreidingsmogelijkheid zou ideaal zijn. Wij denken aan een gebouwvolume van 3000 – 5000m3. Met minimaal 2 tot 5 ha land voor regeneratieve/ecologische tuinbouw/gemengd bedrijf met kassen, eventueel professionele voedselproductie. Eventueel zien wij ook erfdelen met een bestaand boerenbedrijf als mogelijkheid. 

Beoogde woon- en leefruimte

Verschillende soorten woonruimtes: voor gezinnen, mensen alleen, woongroep(en), ruimtes met aanpassingen (bijv. voor mensen die slecht ter been zijn). De plek biedt ruimte voor jezelf en ook ruimte voor samen zijn. De voorzieningen zijn zoveel mogelijk gemeenschappelijk (bijv. energieopwekking, warmteopslag, waterbron, wasruimte, droogplek, werkplaats, bijeenkomst-, stilte- speel- en logeerruimtes, voedselopslag, uitgebreide badkamer/sauna, eventueel geluidsstudio). 

Ontmoetingsplek: gezellig cafeetje, feestzaal, gemeenschapskeuken, atelier, verblijf voor gasten/medewerkers.

Werkplek: Afhankelijk van de ideeën en wensen van de leden en de mogelijkheden van de locatie zullen er ruimtes komen voor verschillende bedrijven, denk aan werkplaatsen, spreekkamers en behandelruimtes, groepsruimtes, overnachtingsmogelijkheden, stall(en), winkel en dergelijke. 

Leven met en in de natuur: oude bomen, grote moestuin(en), voedselbos, speeltuin en weideland voor blije dieren, schuilplekken voor dieren en kinderen, boomhutten, buitenkeuken, kampeerterrein, zwemvijver in de buurt, hot tub. 

Omgeving: bos in de buurt, aansluiting op openbaar vervoer op fietsafstand.

Omdat Vlierhoven een ambitieuze, maatschappelijk geëngageerde en zoveel mogelijk zelfvoorzienende meergeneratie-woon-/werkgemeenschap is, die oplossingen kan bieden voor meerdere problemen, kan dit mogelijk van belang zijn voor gemeenten en andere organisaties. Steun ons bij het vinden van onze plek!